BHP ALTO OŁAWA

usługi BHP, szkolenia BHP, oferta BHP, ocena ryzyka zawodowego, audyty BHP

logo Alto BHP

 

mgr inż. Kaja Kobusińska
Starszy specjalista ds. BHP

 

Oferuję usługi z zakresu BHP na terenie Oławy, Jelcza-Laskowic, Brzegu oraz Skarbimierza. 
Oferta wykonywanych usług jest elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. 
Istnieje możliwość organizowania szkoleń w formie seminariów, kursów oraz samokształcenia kierowanego.

 

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenie wstępne 45 zł / osobę
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł / osobę
Szkolenie okresowe na stanowiskach inżynieryjno-technicznych 150 zł / osobę
Szkolenie okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych 50 zł / osobę
Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych 60 zł / osobę

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego 50-300 zł
Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego 20-150 zł

INSTRUKCJE BHP

Instrukcja Ogólna BHP 20 zł
Instrukcja – schematy postępowania 50- 100 zł
Instrukcje stanowiskowe BHP 20- 150 zł

AUDYTY

Analiza stanu BHP w firmie 500-1000 zł
Audyty cykliczne 70-300 zł

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Obliczenie mikroklimatu 200 zł
Obliczenie wydatku energetycznego 250 zł
Obliczenie przestrzeni 100 zł
Obliczenie obciążenia psychicznego 200 zł
PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO 150-300 zł

 

Ponadto wykonuję usługi:

Stały nadzór BHP w firmie, obejmujący:

  • Szkolenia wstępne oraz okresowe

  • Instrukcje stanowiskowe

  • Oceny ryzyka zawodowego

  • Roczna analiza stanu BHP w firmie

  • Opracowanie zarządzeń i dokumentacji dot. środków ochrony indywidualnej

  • Prowadzenie postępowań powypadkowych i dokumentacji z tym związanej

  • Prowadzenie dokumentacji związanej z substancjami chemicznymi

  • Reprezentowanie pracodawców podczas kontroli organów nadzorczych 

Przygotowanie dokumentacji BHP dla nowo powstałych firm
Przygotowanie dokumentacji BHP dla inwestycji budowlanych
Stały lub doraźny nadzór BHP na budowach